Umut OSGB
Umut OSGB
Umut OSGB
Umut OSGB / Kurumsal
 

Vizyonumuz;

Mühendislik ve Tıp bilimlerinin disiplinlerini birlikte kullanarak iş sağlığı ve güvenliğini yönetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası kabul ederek, önleyici yaklaşımlarla, Konya ve çevre illerde tercih edilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olmaktır.

Misyonumuz;

Müşterilerimizin; Yasal gereklilikler ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksikliklerini belirlemek, Pratik ve teorik bilgi birikimimizi kullanarak etkin çözümler üreterek, iş kazası ve meslek hastalığı oluşturmayacak faaliyetler ve çalışma ortamları oluşturmaktır.

İlkelerimiz;

- İnsan Odaklılık - Güvenilirlik ilkesi

- Gizlilik ilkesi - İşbirliği ilkesi

- Yasalara uyum ilkesi

- Kurumsal yaklaşım ilkesi

UMUT OSGB ’nin tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları, çalışanlar için rahat ve huzurlu bir ortam oluşması için hizmet veriyor. Kanuni zorunluluklar çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi, çalışanların eğitilmesi, makine teknik ve periyodik kontrollerini işyerinde gerçekleştiren uzmanlarımız, iş güvenliği kültürünün bir yaşam biçimi haline getirilmesi için çalışıyor.

İşyerini görüp değerlendiren ve yapılan işleri gözlemleyen İşyeri Hekimleri, yaptıkları muayeneler ve tetkikler doğrultusunda iş ile çalışan arasındaki uygunluk konusunda iş yeri sahibine ve çalışanlara yol gösterici oluyor. Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri, UMUT OSGB hekimleri tarafından gerçekleştiriliyor ve raporlanıyor.

UMUT OSGB, İşyeri Hekimleri gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapıyor ve işe girişlerde adayların işe uygunluklarını belgeliyor.

UMUT OSGB, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları işyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği’ni bir yaşam biçimine çevirebilmek için, çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri veriyor.

UMUT OSGB İş güvenliği uzmanları, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, işyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği olan Risk Değerlendirmesi Raporunun oluşturulmasını sağlıyor.

UMUT OSGB İş güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp, olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı oluşturulmasını sağlıyor.

UMUT OSGB İşyeri Hekimleri, mobil sağlık hizmetleriyle işyerinize kadar geliyor. Akciğer grafileri, solunum fonksiyon testleri, odiometri ölçümleri, kan tetkikleri ve diğer tetkiklerin titizlikle yapılması ve doğru şekilde raporlanmasını sağlıyor.

UMUT OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çözüm ortağınız…


UMUT OSGB olarak sizlere İş Güvenliği ve İş Sağlığı alanında hizmet sunuyoruz. Amacımız, mühendislik ve tıp bilimlerinin disiplinlerini birlikte kullanarak iş sağlığı ve güvenliğini yönetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası kabul ederek, önleyici yaklaşımlarla, Konya ve çevre illerde tercih edilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olmaktır.
Copyrights © 2014 Tüm hakları Umut OSGB
Web Tasarım Lanse Host
Umut OSGB
ordu escort ordu escort sakarya escort sakarya escort tekirdağ escort tekirdağ escort uşak escort uşak escort yalova escort yalova escort yozgat escort yozgat escort zonguldak escort zonguldak escort